واحد اسید شویی

بطور کلي هدف از نصب خطوط اسید شویی عبارتست از :

  1. حذف اکسيدهاي سطحي از روي ورق با عبور دادن آن از حوضچه هاي اسيد کلريدريک
  2. کناره بري ورق براي رسيدن به عرض نهايي و حذف هرگونه عيوب احتمالي موجود درکناره هاي ورق
  3. روغن کاري سطح ورق با استفاده از ماشين الکترواستاتيک
  4. اصلاح شکل ورق گرم با استفاده از دستگاه استرچ لولر که اين دستگاه دو وظيفه اصلي را بر عهده دارد :

الف – پوسته هاي اکسيدي را مي شکند و در نتيجه کارايي اسيد شوئي را بهبود مي بخشد.
ب – عيوب شکلي ورق را اصلاح مي کند . بنابراين کيفيت عمليات بعدي را بهبود مي بخشد.

  1. بازرسي کلاف براي بررسي و کنترل تمام اطلاعات اصلي کلاف (شماره ذوب ، شماره برنامه ، وزن ، ضخامت ، عرض ، نوع فولاد ، درجه حرارت کلاف پيچي و غيره ) و روشن کردن هر گونه اشکال ناشي از فرآيندهي قبلي (خارج از ضخامت در سر و ته کلاف ، لبه بري ، عيوب سطحي ، آخال غير فلزي ، پوسته هاي اکسيدي ، ترک ، زنگ زدگي و … ) .

در خطوط اسيدشوئي کلافها پس از باز شدن توسط قرقره هايي باز کننده وارد حوضچه هاي اسيد از نوع اسيد کلريدريک شده و در آنجا جهت اکسيدزدايي شسته مي شوند. اين کلاف ها پس از شسته شدن  و خارج شدن از حوضچه هاي اسيد توسط آب شسته شده و با عبور از تونل هواي گرم خشک مي شوند و پس از روغن کاري ، مجدداً به شکل کلاف در مي آيند و در انبار نگهداري مي شوند.

محصولات اسيدشوئي شده به سه بخش زير تقسيم مي شوند :

  • کلافهاي ارسالي جهت واحد تاندم ميل
  • کلافهاي ارسالي جهت واحد نورد دو قفسه اي
  • کلافهاي ارسالي جهت مشتري