فرم تماس

آدرس
اردبیل شهرک صنعتی 2 انتهای صنعت 3 شرکت صنایع فولاد و آهن آرتاویل ساخت

تماس

مدیریت:

04533873030 ( داخلی 14 )

04533873750

09143336691

09143141225

واحد فروش :

04533873031

04533873034

04533873030 (داخلی 19)

09143336692

09143336629

واحد مالی :

04533873030 (داخلی 17 یا 18 )

04533873329

09143336695

فنی و تولید :

04533873030 ( داخلی 22 )

09143336698

فکس :

04533873030 ( داخلی 5 )

ساعات کاری:
شنبه تا چهارشنبه: 8:30-16:30
پنج شنبه و جمعه: تعطیل