خدمات ما

3 دستگاه هر کدام 25 تن و 1 دستگاه جرثقیل 7 تنی

خط برش کلاف گرم

1 دستگاه گیوتین 20 میل بر 6 متره و 2 دستگاه گیوتین 20 میل بر 2 متره و دستگاه پانچ 20 میل

خط برش کلاف سرد

2 دستگاه رول شیت کن ورق های گالوانیزه و سرد به طول دلخواه

خط برش محصولات پوشش دار

2 دستگاه فرمینگ ذوزنقه و سینوسی ورق های رنگی و گالوانیزه به طول دلخواه

تجهیزات سبک سازی و دوباره پیچی

1 دستگاه رول به رول ورقهای رنگی

مساحت سوله

در 3 سالن به متراژ 3500 متر مربع